ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2015-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 18.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 161.8 KiB)
 • zał. nr 1 - druk OFERTA (PDF, 51.2 KiB)
 • zał. nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (PDF, 45.4 KiB)
 • zał. nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 (PDF, 42.1 KiB)
 • zał. nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 54 KiB)
 • zał. nr 5 - wykaz zrealizowanych robót (PDF, 32.9 KiB)
 • zał. nr 6 - projekt umowy (PDF, 90.2 KiB)
 • zał. nr 7 - przedmiar robót (PDF, 80.6 KiB)
 • zał. nr 8 - balustrada (PDF, 506.7 KiB)
 • zał. nr 9 - STWiOR (PDF, 100.6 KiB)
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (HTM, 3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 28.7 KiB)
 • zał. nr 7 - przedmiar robót po modyfikacji (PDF, 63.3 KiB)
 • zał. nr 9 - STWiOR po modyfikacji (PDF, 100.8 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 1.3 MiB)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (HTM, 9.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2012-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2012-10-17 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa lekkiego samochodu rozpoznawczo ratowniczego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 310 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 192.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 35 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 402.5 KiB)
 • Oświadczenie w trybie art 24 ust. 1 Ustawy Pzp (DOC, 29 KiB)
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków w myśl art. 22 ust. Ustawy Pzp (DOC, 30 KiB)
 • Formularz wskazujący przedfmiot oferty. (DOC, 28.5 KiB)
 • Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia. (DOC, 29.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 310 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2011-06-17
Termin składania ofert / wniosków
2011-07-07 08:50:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 393.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 (DOC, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych robót. (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik 4A - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień. (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 5 - projekt umowy (PDF, 277.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Druk oferta (DOC, 47.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa. (RAR, 24.6 MiB)
 • Załącznik 8 STWiOR (DOC, 313.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 95.9 KiB)
 • Załącznik 9a - Kosztorys ślepy (PDF, 570.9 KiB)
 • Ogłoszenie w BZP (PDF, 290 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP (PDF, 140.8 KiB)
 • Modyfikacja treści SIWZ (PDF, 130.1 KiB)
 • Treść pytań i odpowiedzi (PDF, 182.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 132.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 235.7 KiB)