Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 154181-2015 z dnia 2015-10-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Tomyśl
Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ul. Powstańców Wlkp. 2a w Nowym Tomyślu obejmujące remont pomieszczeń klatki schodowej korytarza oraz garażu głównego....
Termin składania ofert: 2015-11-06

Numer ogłoszenia: 157951 - 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 154181 - 2015 data 22.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Powstańców Wielkopolskich 2a, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427700, fax. 061 427728.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: