ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zasady obsługi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu (KP PSP) osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady obsługi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu (KP PSP) osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami)

1. Zasady określają sposób realizacji zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zwana dalej ustawą.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

  • strony internetowe KP PSP,
  • pocztę elektroniczną,
  • faksy (numery faksów dostępne w szczególności na stronach internetowych)

3. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

4.KP PSP zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

5.KP PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.

6.Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą, niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zmianami).

7.Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do KP PSP, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

8.Zgłoszenia można dokonać:

  • elektronicznie na adres: ,
  • faksem na nr: 61 44 27 728,
  • osobiście na piśmie w Sekretariacie KP PSP.

 Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-14 08:36:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-11-14 08:36:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-14 08:41:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »